Exemple de itemi obiectivi gradinita

Se consideră că verificarea şi aprecierea cunoştinţelor şi abilităţilor dobîndite de elevi în şcoală deţin o pondere importantă (pînă la 40%) în munca profesorului în clasă. Ex: Comentaţi următoarele versuri DIN Poezia Rînduieli de M. cf. coord. Ex: Redactaţi o compunere despre trăsăturile principelui exemplar, surprinse de Grigore Ureche în portretul lui Ştefan cel Mare (CALSA a X-a). Se propune un modèle de “filă”/fişă de autoevaluare a portofoliului, Care să-l conducă PE ÉLÉV spre realizarea unui Text scris ca încheiere a unor Activităţi de scriere. Didactica modernă propune recunoaşterea în METODOLOGIA evaluării, în conformitate cu cerinţele unui învăţămînt formativ: stabilirea unui echilibru între Evaluarea scrisă şi orală, modificarea raportului între Evaluarea sumativă şi CEA formativă, în favoarea celei de-a doua. Arătaţi în ce măsură condiţia femeii, în trecut, exprimĂ UNIVERSUL Generat spirituel de ortodoxie. Ex: Enumeraţi Patru trăsături definitorii ALE Pastelurilor lui Vasile Alecsandri. Ex.: Comletati enunturile cu propozitii subordon prédicatif.

Pamfil, 2003, p. ex.: Realizeza un poster/un AFIS pentru un spectacol, la Alegria. Probele scrise vizează posibilitatea aplicării cunoştinţelor de limbă, comunicare şi literatură, Într-o viziune modulară, în Activităţi de receptare şi producere de Text scris-literar si nnonliterar. Conceperea şi Aplicarea itemilor se face în conformitate cu obiectivele de referinţă/competenţele specifice, cu noile de performanţă, iar corectarea-pe baza grilei de corectare Care stabileşte criteriile de acordare a punctelor, concretizate în note. Ex.: Predicatul propozitiei am fost apreciati pentru efortul Depus. Ex: Exemplificaţi, în enunţuri, Cinci Valori morfologice ALE cuvîntului o. se va avea în vedere, de asemenea, munca de elaborare şi de redactare a textelor. Cf. «perspective», Nr. Elaborarea proiectului impune parcurgerea unor Etape: pregătirea abordării proiectului (participanţi, rolul profesorului, structură etc. Comunicarea vizuală cu auditoriul, ADAPTAREA vocii la situaţia de comunicare, la reacţiile ascultătorilor, cunoaşterea aspectelor comunicării non-verbale sunt cerinţe ALE prezentării oricărui texte în faţa unui Auditoriu. Criteriile de Coruptia vor fi diferite în funcţie de tipul de Text, Dar ELE vor fi subordon unor cerinţe generale de apreciere a compunerilor şcolare.

Sarcina este bine structurată, iar dificultatea este constituită Progresiv; se folosesc diferite materiale auxiliare: Scheme, pătrate, romburi, diagrame etc. După informarea elevilor În legătură cu tema (conţinutul) portofoliului se vor Stabili, de comun ACORD, termenele de Control, de Coruptia şi de notare finală.